Kvindekrisecentret

Tilbuddet henvender sig til volds- og kriseramte kvinder i alderen 18-65 år og medfølgende børn, der er udsat for fysisk, psykisk, seksuelt eller andet overgreb og har akut behov for krisecenterophold, støtte og rådgivning. Kvinder og børn kan have følgevirkninger efter vold i form af traumer, angst, depression og stresspåvirkninger.

Tilbuddet rummer ikke kvinder med aktivt misbrug eller voldsomme psykiatriske diagnoser.

Kvindekrisecentret har plads til 9 kvinder og deres medfølgende børn.
 


Kvindekrisecentret har en unik beliggenhed nær de smukke og fredfyldte omgivelser ved Gavnø Slot og Karrebæk Fjord. Her er god mulighed for at få ro, støtte og professionel rådgivning, så du kan komme godt videre til et liv uden vold.

 
Er der noget i dit liv, som føles forkert?

Mange kvinder lever med vold fra den, de holder allermest af – for eksempel en partner eller et familiemedlem. Vold kan for eksempel være at blive slået, skubbet, holdt fast eller truet med et våben. Men det kan også være mere usynligt og sværere at få øje på.

Vold kan ramme alle. Sammen kan vi snakke om din situation. Føler du dig truet på dit liv, eller er du bange for, hvad der kan ske dig, så kontakt os også. Vi har åbent døgnet rundt.


 

Vores tilbud

Vi tilbyder krisehjælp og akut ophold, tryghed og sikkerhed, socialpædagogisk støtte og rådgivning og bearbejdning af vold for voldsramte kvinder og børn. Vi forebygger, støtter og styrker voldsudsatte gennem socialpædagogisk arbejde, professionel rådgivning og rehabiliterende aktiviteter.  
 
 

Hvem er vi?

GRO Kvindekrisecenter er en selvejende institution oprettet som fond.

Formålet med fonden er at drive et SEL § 109 krisecenter for voldsramte kvinder og børn. På sigt ønsker vi at udbrede indsatsen til at omfatte ambulant rådgivning for kvinder udsat for vold i nære relationer.

Vores mål er at hjælpe voldsramte kvinder og børn samt støtte og styrke kvinden til at komme videre til et liv uden vold. GRO Kvindekrisecenter er et trygt sted, hvor du kan vokse dig stærkere. 

 

 

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag hviler på det, man kan kalde ordentlighed. Ordentlighed handler for os om respekt, tillid, troværdighed og kvalitet i indsatsen og om at gøre sig umage i arbejdet med kvinder og børn.

Det betyder for os i en faglig sammenhæng, at kvinder og børn skal opleve sig mødt på en respektfuld måde, opleve sig taget seriøst i deres problemstilling, opleve loyalitet overfor de aftaler, vi indgår sammen og opleve, at de bliver hjulpet på bedst mulig vis med det, de ønsker hjælp til.

I vores arbejde lægger vi stor vægt på at opbygge en samarbejdsrelation, som er båret af både tillid og respekt.

Vi møder andre mennesker – med respekt, ydmyghed og åbenhed og en positiv og konstruktiv kommunikation.

Vi er velforberedte i forhold til de opgaver, vi skal løse med kvinder og børn og med hinanden som ansatte på krisecentret.

Vi har en høj etisk standard for vores arbejde og de relationer, vi indgår i med kvinder og børn på vores krisecenter og med vores samarbejdspartnere.

Vi har en høj faglig kompetence, som vi ønsker, at kvinder og børn og samarbejdspartnere skal kunne mærke i mødet med os, som noget der gør en positiv forskel.

Kontakt


 Telefon

Fonden GRO
Krisecenter og Rådgivning: 73 70 69 50

Ved akut behov kontakt
LEV UDEN VOLD: 1888


Støt os

Det betyder meget, at du har lyst til at støtte vores indsats med voldsramte kvinder og børn.

Vi ved, at 38.000 kvinder og 33.000 børn årligt udsættes for fysisk vold. – Tallet for psykisk vold er endnu højere. Kvinder og børn på krisecenter er ofte udfordret økonomisk.

 

Dit bidrag gør derfor en stor forskel for, at vi kan hjælpe voldsudsatte og deres pårørende endnu bedre og gøre deres ophold her på krisecentret lidt lettere.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på: kontakt@fondengro.dk

 

 

Indsæt din støtte på bankkonto: 8401 - 0001160680
 

 

HUSK at anføre navn, adresse samt email.

 

Modtagne støttebidrag går blandt andet til:

Aktiviteter i og udenfor huset.
 
Hjælp til at afholde børnefødselsdage for børn på krisecentret.
 
Udflugter med kvinder og børn til fx svømmehal, legeland, biograf, tivoli, cirkus eller på museum.
 
•      Temaaftener for tidligere og nuværende beboere.
 
Starthjælp, når kvinder og børn etablerer nyt hjem.
 
Akuthjælp fx til mad og tøj ved indflytning.
 
Forbedringer i huset.
 
Udvikling af indsatsen.
 

Vi modtager gerne donationer i form af: Naturalier, tøj og legetøj i god stand kan afleveres i huset mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage, gerne efter telefonisk aftale.

 Væk herfra...